หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสัพพัญญู
ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อาคารปาริชาต ชั้น 2 ห้อง ห้องมินิเธียเตอร์ 14 ก.ย. 2558 10.00 น. เป็นต้นไป
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อาคารปาริชาต ชั้น 2 ห้อง ห้องมินิเธียเตอร์ 14 ก.ย. 2558 10.00 น. เป็นต้นไป
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อาคารปาริชาต ชั้น 4 ห้อง ห้องจริยธรรม 14 ก.ย. 2558 9.00 น. เป็นต้นไป
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อาคารปาริชาต ชั้น 4 ห้อง ห้องจริยธรรม 14 ก.ย. 2558 9.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
สำนักงานเขตพืั้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
กลุ่มดอยสัพพัญญู
นายธีระศักดิ์ โพธินาม
b_tirasak@sarapee.ac.th
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]