หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 12 20 16
2 006 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 54 122 81
3 017 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 41 93 66
4 003 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 30 117 50
5 013 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 25 61 43
6 004 โรงเรียนไชยปราการ 44 109 64
7 002 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 35 67 52
8 010 โรงเรียนรังษีวิทยา 43 85 61
9 011 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 29 56 30
10 014 โรงเรียนศีลรวี 12 26 12
11 016 โรงเรียนสายอักษร 13 22 14
12 001 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 10 19 10
13 009 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 37 76 39
14 007 โรงเรียนฝางธรรมศึกษา 0 0 0
15 008 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง 0 0 0
16 012 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 47 124 76
17 015 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 28 153 66
รวม 460 1150 680
1830

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวศศิธร สรรพจารย์ โทร 09-0465-8751 E-mail sasithorn@fangchanu.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]