หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 54 42 80.77% 7 13.46% 3 5.77% 0 0% 52
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 47 32 74.42% 8 18.6% 3 6.98% 0 0% 43
3 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 41 32 80% 6 15% 2 5% 0 0% 40
4 โรงเรียนรังษีวิทยา 43 30 75% 8 20% 2 5% 0 0% 40
5 โรงเรียนไชยปราการ 44 29 74.36% 9 23.08% 1 2.56% 0 0% 39
6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 37 28 82.35% 3 8.82% 3 8.82% 0 0% 34
7 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 30 22 81.48% 5 18.52% 0 0% 0 0% 27
8 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 25 20 80% 5 20% 0 0% 0 0% 25
9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 28 19 67.86% 7 25% 1 3.57% 1 3.57% 28
10 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 29 18 72% 6 24% 1 4% 0 0% 25
11 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 35 17 50% 14 41.18% 3 8.82% 0 0% 34
12 โรงเรียนศีลรวี 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
13 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 12 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
14 โรงเรียนสายอักษร 13 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
15 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวศศิธร สรรพจารย์ โทร 09-0465-8751 E-mail sasithorn@fangchanu.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]