หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 26 -27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนโรแดง 26 ก.ย. 2558 09.00 เริ่มแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนโรแดง 26 ก.ย. 2558 09.00 เริ่มแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนบิโธเฟ่น 26 ก.ย. 2558 09.00 เริ่มแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนบิโธเฟ่น 26 ก.ย. 2558 09.00 เริ่มแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนโรแดง 26 ก.ย. 2558 09.00 เริ่มแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนโรแดง 26 ก.ย. 2558 09.00 เริ่มแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์การเรียนราฟาเอล 26 ก.ย. 2558 09.00 เริ่มแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ศูนย์การเรียนราฟาเอล 26 ก.ย. 2558 09.00 เริ่มแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนปิกัสโซ่ 26 ก.ย. 2558 09.00 เริ่มแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนดาวินซี่ 26 ก.ย. 2558 09.00 เริ่มแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์การเรียนดาวินซี่ 26 ก.ย. 2558 09.00 เริ่มแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ลานหน้าห้องศูนย์การเรียนดาวินซี่ 26 ก.ย. 2558 09.00 เริ่มแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ลานหน้าห้องศูนย์การเรียนดาวินซี่ 26 ก.ย. 2558 09.00 เริ่มแข่งขัน 09.00 น.เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวศศิธร สรรพจารย์ โทร 09-0465-8751 E-mail sasithorn@fangchanu.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]