การเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มดอยสามหมื่น

สืบเนื่องจากการประุชุมที่จ.พิษณุโลก ขอประสานมายังโรงเรียนในกลุ่มดอยสามหมื่นดังนี้ ได้หารือและประสานท่านประธานและเลขานุการกลุ่มดอยสามหมื่นไปแล้วเพื่อขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม เพื่อ 1.เพื่อจัดทำคำสั่งและตารางการแข่งขัน ประกอบด้วย รอง วชก.หรือตัวแทนผู้ประสาน / หัวหน้าศูนย์ศิลปะ,สังคม,การงาน,วิทย์,กก.พิเศษ/สถานที่ศึกษาสงเคราะห์+นวมิน 2.เพื่อชี้แจงการลงทะเบียนหน้าเว็บ north65.sillapa.net/sm-cnx2/ให้ผู้ับมอบหมายลงทะเบียนของโรงเรียน หรือเจ้าที่โรงเรียนที่จะทำหน้าลงทะเบียน  3.เพื่อรายงานบนเว็บไซต์ north65.sillapa.net/sm-cnx2 ซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์หรือผู้จะทำหน้าที่บันทึกคะแนน  ประกอบด้วย วิทย์ และ สังคม 1 คน,ศิลปะ 1 คน,การงาน 1 คน กก.พิเศษ 1 คน รวม 4 คน 4.เพื่อให้ฝ่ายสถานที่ช่วยบริหารจัดการเว็บไซต์ในส่วนของ center ซึ่งควรเป็นครูคอมพิวเตอร์ของนวมินทร์หรือผู้เคยมีประสบการณืปีที่แล้วของกลุ่มดอยฯเพื่อช่วยบริหารจัดการเว็บไซตืในส่วนของ center 1 คน 5.ขอเชิญบุคลากรดังกล่าวมาประชุมชี้แจง ภาคเช้า เป็น ข้อ 1 ภาคบ่ายเป็นข้อ 2-4 ครับ ประมาณวันอังคารที่ 1 ก.ย.2558 (วันที่ยืนยันประชุมชัดเจนวันไหนจะมีหนังสือจากกลุ่มดอยฯอีกครั้ง) 6.รายชื่อข้อ 1-4 ผมขอประสานมายังโรงเรียนทุกโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่นครับ เพราะผมจะประสานโรงเรียนเพื่อให้ได้ชื่อ ข้อ 2-4 ก่อนว่าเป็นใครก่อนให้กลุ่มดอยออกหนังสือครับ (หารือและขอข้อมูลชื่อมายังผอ./รองวชก/หัวหน้า-เลขาศูนย์กลุ่ม ทุกโรงเรียนครับและส่งข้อมูลให้ผมทาง LINE กลุ่มดอยสามหมื่นและทาง E-Mail :chalerm@maetang.ac.th)

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 04:07 น.