ขอให้ทุกโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่นยืนยัน admin ของโรงเรียน

แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนและหรือรองผู้อำนวยการวิชาการหรือตัวแทนผู้ประสานงานของโรงเรียนในกลุ่มดอยสามหมื่น  กรุณาแจ้งยืนยันหรือแจ้งชื่อ admin ของโรงเรียน เพื่อชี้แจงและเชิญประชุมในการบริหารจัดการเว็ไซต์ เพื่อส่งข้อมูลการแข่งขันระดับโรงเรียน ที่

chalerm@maetang.ac.th / 

ID Line :  กลุ่มดอยสามหมื่น

วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 12:47 น.