พิมพ์เกียรติบัตร

ตอนนี้ทุกโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรของนักเรียน ครูงานศิลปหัตกรรมระดับกลุ่มดอนสามหมื่น ได้แล้วจากเจ้าที่ทะเบียนของโรงเรียนท่าน

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 20:10 น.