ประกาศแจ้งการแก้ไขขอมูลก่อนโอนข้อมูลให้ส่วนกลาง

กิจกรรมใดในการประกาศผลการแข่งขันศิปลหัตกรรมระดับกลุ่มดอยสามหมื่นเมื่อวันที่ 15-16 ก.ย.2558 ผิดหรือระดับภาคไม่มีชื่อ  โปรดแจ้งด่วนที่ไลน์กลุ่มดอยครับ.....ก่อนโอนข้อมูล

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 20:09 น.