พร้อมสำหรับการแข่งขัน 15-16 ก.ย.2558 ระดับกลุ่มดอยสามหมื่น

ข้อมูลทุกอย่างพร้อมสำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มดอยสามหมื่น วันที่ 15-16 ก.ย.2558 แล้ว ขอปิดระบบการแก้ไขข้อมูลทุกอย่างนะครับ หากมีการเปลี่ยนตัวนักเรียนหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ กรุณาประสานสานศูนย์หรือผู้ดูแลระบบ

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 19:19 น.