บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

ตอนนี้ทุกโรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวได้แล้วที่ http://north65.sillapa.net/sm-cnx2/?name=school_manager

วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 10:01 น.