แจ้งชื่อผู้ช่วย Admin

แจ้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน ประธาน เลขานุการ ทุกศูนย์ ทุกโรงเรียน หากมีปัญหา คำถามและประเด็นการบันทึกข้อมูลใน web การแข่งขันศิลปหัตกรรมกลุ่มดอยสามหมื่น เจ้าหน้า admin ที่ช่วยให้ข้อมูลและตอบคำถามคือ ครูปอ ร.ร.แม่แตง มือถือ 0946012889 น้องทาย ร.ร.แม่แตง มือถือ 0835794306

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13:25 น.