หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 0 0 0
2 002 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 53 149 67
3 006 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 47 158 67
4 012 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 44 86 63
5 013 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 51 149 73
6 014 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 11 55 14
7 008 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 35 77 57
8 009 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 17 31 22
9 007 โรงเรียนแม่แตง 39 107 65
10 004 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 0 0 0
11 001 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 31 53 43
12 005 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 11 27 11
13 010 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 30 70 52
14 011 โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 34 86 57
รวม 403 1048 591
1639

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
เฉลิมพล ดอนดี / E-Mial : chalerm@maetang.ac.th / LINE : กลุ่มดอยสามหมื่น / มือถือ 0871835094 : Website : www.doisammuen.com : ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]