หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 51 44 88% 4 8% 2 4% 0 0% 50
2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 53 42 80.77% 4 7.69% 6 11.54% 0 0% 52
3 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 47 37 80.43% 5 10.87% 4 8.7% 0 0% 46
4 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 44 34 80.95% 4 9.52% 4 9.52% 0 0% 42
5 โรงเรียนแม่แตง 39 27 77.14% 5 14.29% 3 8.57% 0 0% 35
6 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 35 25 78.13% 4 12.5% 3 9.38% 0 0% 32
7 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 31 24 82.76% 4 13.79% 1 3.45% 0 0% 29
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราห์เชียงใหม่ 34 15 48.39% 7 22.58% 8 25.81% 1 3.23% 31
9 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 30 14 48.28% 10 34.48% 5 17.24% 0 0% 29
10 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 17 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
12 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 11 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
เฉลิมพล ดอนดี / E-Mial : chalerm@maetang.ac.th / LINE : กลุ่มดอยสามหมื่น / มือถือ 0871835094 : Website : www.doisammuen.com : ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]