หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับกลุ่มดอยสามหมื่น ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ห้อง B27 ห้อง ห้อง B27 15 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ห้องโสต ห้อง ห้องโสต 15 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ห้อง B26 ห้อง ห้อง B26 15 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ ห้องจริยธรรม ห้อง ห้องจริยธรรม 15 ก.ย. 2558 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
เฉลิมพล ดอนดี / E-Mial : chalerm@maetang.ac.th / LINE : กลุ่มดอยสามหมื่น / มือถือ 0871835094 : Website : www.doisammuen.com : ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]