เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 ก.ย. 2558
16 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   

ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 6-10 กันยายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวการแข่งขันระดับกลุ่มดอย /เอกสารของศูนย์ => บัดนี้ -16 กันยายน 2558
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู =>10 ก.ย.2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ =>15-16 ก.ย.2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => 2 วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 17 ก.ย.2558เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค/ชาติ =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค/ชาติ =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค/ชาติ =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค/ชาติ =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพิษณุโลก =>  17 - 19 ธันวาคม 2558

 

 
พิมพ์เกียรติบัตร

ตอนนี้ทุกโรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรของนักเรียน ครูงานศิลปหัตกรรมระดับกลุ่มดอนสามหมื่น ได้แล้วจากเจ้าที่ทะเบียนของโรงเรียนท่าน

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 20:10 น.
ประกาศแจ้งการแก้ไขขอมูลก่อนโอนข้อมูลให้ส่วนกลาง

กิจกรรมใดในการประกาศผลการแข่งขันศิปลหัตกรรมระดับกลุ่มดอยสามหมื่นเมื่อวันที่ 15-16 ก.ย.2558 ผิดหรือระดับภาคไม่มีชื่อ  โปรดแจ้งด่วนที่ไลน์กลุ่มดอยครับ.....ก่อนโอนข้อมูล

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 20:09 น.
พร้อมสำหรับการแข่งขัน 15-16 ก.ย.2558 ระดับกลุ่มดอยสามหมื่น

ข้อมูลทุกอย่างพร้อมสำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มดอยสามหมื่น วันที่ 15-16 ก.ย.2558 แล้ว ขอปิดระบบการแก้ไขข้อมูลทุกอย่างนะครับ หากมีการเปลี่ยนตัวนักเรียนหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ กรุณาประสานสานศูนย์หรือผู้ดูแลระบบ

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 19:19 น.
ส่งสำเนาคำสั่ง สพม.34 การแข่งขันศิลปหัตกรรมกลุ่มดอย

ส่งสำเนาคำสั่ง สามารถ Download ได้ที่นี่

วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 10:09 น.
บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

ตอนนี้ทุกโรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวได้แล้วที่ http://north65.sillapa.net/sm-cnx2/?name=school_manager

วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 10:01 น.
แจ้งประสานทุกศูนย์จัดเตรียมเอกสารวันแข่งขัน

ได้กำหนด user name และ password ให้ ศูนย์ทั้ง 5  ศูนย์แล้ว ขอให้ศูนย์ดำเนินการดังนี้  1. จัดตารางการแข่งขัน (เฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์และกิจกรรพัฒนาผู้เรียนให้จัดตารางของศูนย์เองเลย เพราะท่านไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ ส่วนศูนย์อื่นๆผมให้น้องๆบันทึกตารางแข่งขันแล้ว) 2.ให้แต่ละศูนย์พิมพ์ชื่อกรรมการของแต่ละศูนย์ตามคำสั่งแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มดอย (คำสั่งเขต) โดยไปที่.... แก้ไขราชื่อกรรมการตัดสิน...และเพิ่มชื่อไป 3. พิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน (DOC.1 - DOC5) บรรจุซองการแข่งขัน  เอกสารของศูนย์ต้องเตรียมประกอบด้วย....ใบปะซอง /แบบลงทะเบียน /แบบบันทึกคะแนน (ทั้งหมด Download ได้จาก Web : http://north65.sillapa.net/sm-cnx2/ ในฐานะศูนย์ฯการแข่งขัน

วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 09:57 น.
ศูนย์สังคมฯ แจ้งข่าว

ด้วยศูนย์กลุ่มสาระสังคมฯขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวสารลงในเวปไชต์การแข่งขัน เรื่อง การส่งผลงานภาพยนตร์สั้น เข้าร่วมแข่งขัน รายละเอียดดังนี้
โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-3 และ ระดับ ม.4-6 ให้ส่งผลงานในวันแข่งขัน วันที่ 15 กันยายน 2558

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13:27 น.
แจ้งชื่อผู้ช่วย Admin

แจ้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ประสานงานระดับโรงเรียน ประธาน เลขานุการ ทุกศูนย์ ทุกโรงเรียน หากมีปัญหา คำถามและประเด็นการบันทึกข้อมูลใน web การแข่งขันศิลปหัตกรรมกลุ่มดอยสามหมื่น เจ้าหน้า admin ที่ช่วยให้ข้อมูลและตอบคำถามคือ ครูปอ ร.ร.แม่แตง มือถือ 0946012889 น้องทาย ร.ร.แม่แตง มือถือ 0835794306

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13:25 น.
ขอเชิญประชุม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มดอยสามหมื่น ทุกโรงเรียน
ด้วยกลุ่มดอยสามหมื่นได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔
ในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ณ จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อการการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ในการนี้สำนักงาน
กลุ่มดอยสามหมื่นจึงขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหรือตัวแทนผู้ประสานงาน
หัวหน้าศูนย์ศิลปะ ศูนย์สังคมฯ ศูนย์การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์ และการศึกษาพิเศษเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และเชิญเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้าเว็บไซด์ของแต่ละโรงเรียน โรงเรียนละ ๑ คน ประชุมตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่......

วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 21:16 น.
การเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมกลุ่มดอยสามหมื่น

สืบเนื่องจากการประุชุมที่จ.พิษณุโลก ขอประสานมายังโรงเรียนในกลุ่มดอยสามหมื่นดังนี้ ได้หารือและประสานท่านประธานและเลขานุการกลุ่มดอยสามหมื่นไปแล้วเพื่อขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม เพื่อ 1.เพื่อจัดทำคำสั่งและตารางการแข่งขัน ประกอบด้วย รอง วชก.หรือตัวแทนผู้ประสาน / หัวหน้าศูนย์ศิลปะ,สังคม,การงาน,วิทย์,กก.พิเศษ/สถานที่ศึกษาสงเคราะห์+นวมิน 2.เพื่อชี้แจงการลงทะเบียนหน้าเว็บ north65.sillapa.net/sm-cnx2/ให้ผู้ับมอบหมายลงทะเบียนของโรงเรียน หรือเจ้าที่โรงเรียนที่จะทำหน้าลงทะเบียน  3.เพื่อรายงานบนเว็บไซต์ north65.sillapa.net/sm-cnx2 ซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์หรือผู้จะทำหน้าที่บันทึกคะแนน  ประกอบด้วย วิทย์ และ สังคม 1 คน,ศิลปะ 1 คน,การงาน 1 คน กก.พิเศษ 1 คน รวม 4 คน 4.เพื่อให้ฝ่ายสถานที่ช่วยบริหารจัดการเว็บไซต์ในส่วนของ center ซึ่งควรเป็นครูคอมพิวเตอร์ของนวมินทร์หรือผู้เคยมีประสบการณืปีที่แล้วของกลุ่มดอยฯเพื่อช่วยบริหารจัดการเว็บไซตืในส่วนของ center 1 คน 5.ขอเชิญบุคลากรดังกล่าวมาประชุมชี้แจง ภาคเช้า เป็น ข้อ 1 ภาคบ่ายเป็นข้อ 2-4 ครับ ประมาณวันอังคารที่ 1 ก.ย.2558 (วันที่ยืนยันประชุมชัดเจนวันไหนจะมีหนังสือจากกลุ่มดอยฯอีกครั้ง) 6.รายชื่อข้อ 1-4 ผมขอประสานมายังโรงเรียนทุกโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่นครับ เพราะผมจะประสานโรงเรียนเพื่อให้ได้ชื่อ ข้อ 2-4 ก่อนว่าเป็นใครก่อนให้กลุ่มดอยออกหนังสือครับ (หารือและขอข้อมูลชื่อมายังผอ./รองวชก/หัวหน้า-เลขาศูนย์กลุ่ม ทุกโรงเรียนครับและส่งข้อมูลให้ผมทาง LINE กลุ่มดอยสามหมื่นและทาง E-Mail :chalerm@maetang.ac.th)

วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 04:07 น.
ขอให้ทุกโรงเรียนกลุ่มดอยสามหมื่นยืนยัน admin ของโรงเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 

ได้กำหนด user name และ password ให้ ศูนย์ทั้ง 5  ศูนย์แล้ว ขอให้ศูนย์ดำเนินการดังนี้  1. จัดตารางการแข่งขัน (เฉพาะศูนย์วิทยาศาสตร์และกิจกรรพัฒนาผู้เรียนให้จัดตารางของศูนย์เองเลย เพราะท่านไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้ ส่วนศูนย์อื่นๆผมให้น้องๆบันทึกตารางแข่งขันแล้ว) 2.ให้แต่ละศูนย์พิมพ์ชื่อกรรมการของแต่ละศูนย์ตามคำสั่งแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มดอย (คำสั่งเขต) โดยไปที่.... แก้ไขราชื่อกรรมการตัดสิน...และเพิ่มชื่อไป 3. พิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน (DOC.1 - DOC5) บรรจุซองการแข่งขัน  เอกสารของศูนย์ต้องเตรียมประกอบด้วย....ใบปะซอง /แบบลงทะเบียน /แบบบันทึกคะแนน (ทั้งหมด Download ได้จาก Web : http://north65.sillapa.net/sm-cnx2/ ในฐานะศูนย์ฯการแข่งขัน

 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north65/domains/north65.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 403
จำนวนนักเรียน 1,048
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 591
จำนวนกรรมการ 456
ครู+นักเรียน 1,639
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,095
ประกาศผลแล้ว 98/135 (72.59%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 20
เมื่อวาน 35
สัปดาห์นี้ 194
สัปดาห์ที่แล้ว 359
เดือนนี้ 993
เดือนที่แล้ว 1,922
ปีนี้ 10,683
ทั้งหมด 70,664