หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 40 92 55
2 009 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 33 76 44
3 020 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 68 208 98
4 023 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 48 116 75
5 027 โรงเรียนสันกำแพง 29 86 40
6 030 โรงเรียนหอพระ 30 51 40
7 018 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 30 71 46
8 004 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 0 0 0
9 005 โรงเรียนจิตราวิทยา 0 0 0
10 010 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 19 61 24
11 013 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 19 39 33
12 014 โรงเรียนพระหฤทัย 0 0 0
13 015 โรงเรียนพิงครัตน์ 0 0 0
14 016 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 22 69 34
15 022 โรงเรียนวชิรวิทย์ (มัธยม) 3 8 4
16 024 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 0 0 0
17 025 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 2 2
18 028 โรงเรียนสันติศึกษา 0 0 0
19 029 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 3 36 7
20 006 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 10 27 13
21 007 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 36 63 53
22 011 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 14 30 22
23 021 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 17 36 19
24 003 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 23 59 29
25 008 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา 0 0 0
26 019 โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 2 9 5
27 012 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 0 0 0
28 026 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 0 0 0
29 017 โรงเรียนเมตตาศึกษา 3 5 3
30 031 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 3 2
31 002 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 0 0 0
รวม 451 1147 648
1795

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม เบอร์โทรศัพท์ 099-2691519 E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]