หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 68 57 89.06% 3 4.69% 1 1.56% 3 4.69% 64
2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 48 35 72.92% 7 14.58% 4 8.33% 2 4.17% 48
3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 40 25 67.57% 6 16.22% 5 13.51% 1 2.7% 37
4 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 33 23 74.19% 7 22.58% 1 3.23% 0 0% 31
5 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 30 22 73.33% 5 16.67% 2 6.67% 1 3.33% 30
6 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 36 21 60% 9 25.71% 5 14.29% 0 0% 35
7 โรงเรียนหอพระ 30 19 70.37% 5 18.52% 1 3.7% 2 7.41% 27
8 โรงเรียนสันกำแพง 29 18 62.07% 8 27.59% 2 6.9% 1 3.45% 29
9 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 19 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
10 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 23 15 71.43% 5 23.81% 1 4.76% 0 0% 21
11 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 19 15 78.95% 3 15.79% 0 0% 1 5.26% 19
12 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 22 13 68.42% 3 15.79% 1 5.26% 2 10.53% 19
13 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 14 9 64.29% 2 14.29% 3 21.43% 0 0% 14
14 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 17 7 43.75% 7 43.75% 2 12.5% 0 0% 16
15 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
16 โรงเรียนวชิรวิทย์ (มัธยม) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
17 โรงเรียนเมตตาศึกษา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนวิชัยวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม เบอร์โทรศัพท์ 099-2691519 E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]