หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารอลงกรณ์ศิลป์ ชั้น ๒ ห้อง ๓๒๘ 11 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารอลงกรณ์ศิลป์ ชั้น ๓ ห้อง ๓๓๘ 11 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารอลงกรณ์ศิลป์ ชั้น ๒ ห้อง ๓๒๗ 11 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารอลงกรณ์ศิลป์ ชั้น ๒ ห้อง ๓๒๖ 11 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารอลงกรณ์ศิลป์ ชั้น ๒ ห้อง ๓๒๕ 11 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารอลงกรณ์ศิลป์ ชั้น ๒ ห้อง ๓๒๔ 11 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารอลงกรณ์ศิลป์ ชั้น ๓ ห้อง ๓๓๖ 11 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารอลงกรณ์ศิลป์ ชั้น ๓ ห้อง ๓๓๗ 11 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารอลงกรณ์ศิลป์ ชั้น ๒ ห้อง ๓๒๓ 11 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารอลงกรณ์ศิลป์ ชั้น ๔ ห้อง ๓๔๖ 11 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารอลงกรณ์ศิลป์ ชั้น ๔ ห้อง ๓๔๗ 11 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ ใต้อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง 11 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ ใต้อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง 11 ก.ย. 2558 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม เบอร์โทรศัพท์ 099-2691519 E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]