หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 (เรือนรัตนมณี) ชั้น 2 ห้อง 721 11 ก.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 (เรือนรัตนมณี) ชั้น 2 ห้อง 724 11 ก.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ธรรมสถาน หลังอาคารนวรัตน์ 11 ก.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 (เรือนรัตนมณี) ชั้น 2 ห้อง 723 11 ก.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
คุณครูอภิณห์พร มานิ่ม เบอร์โทรศัพท์ 099-2691519 E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]