ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 94 ทอง 4  
6 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง 4  
7 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 94 ทอง 4  
8 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 94 ทอง 4  
9 โรงเรียนขุนยวมวิทยา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 9  
13 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 9  
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 90 ทอง 9  
15 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 90 ทอง 9  
16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 9  
17 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 90 ทอง 9  
18 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง 9  
19 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 19  
20 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง 19  
21 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 88 ทอง 19  
22 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง 19  
23 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 19  
24 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 19  
25 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 19  
26 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 88 ทอง 19  
27 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88 ทอง 19  
28 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 19  
29 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 88 ทอง 19  
30 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 88 ทอง 19  
31 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 88 ทอง 19  
32 โรงเรียนเมตตาวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88 ทอง 19  
33 โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 85 ทอง 33  
34 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 33  
35 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 33  
36 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 33  
37 โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 85 ทอง 33  
38 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุุปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 33  
39 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 33  
40 โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 85 ทอง 33  
41 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 33  
42 โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 85 ทอง 33  
43 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 85 ทอง 33  
44 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน