ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 207
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังทองพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 79 เงิน 7  
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78 เงิน 10  
12 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 78 เงิน 10  
13 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนนครวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 77 เงิน 13  
16 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 77 เงิน 13  
17 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 13  
18 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 18  
20 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76 เงิน 18  
21 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 76 เงิน 18  
22 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 73 เงิน 23  
25 โรงเรียนหนองไผ่ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 73 เงิน 23  
26 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 72 เงิน 26  
27 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 72 เงิน 26  
28 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 72 เงิน 26  
29 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 71 เงิน 29  
31 โรงเรียนระหานวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 70 เงิน 31  
32 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 69 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 69 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 69 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 69 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 68 ทองแดง 36  
41 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 66 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน