ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 158
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวังทองวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันกำแพง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88.66 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 88.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล 6 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 87.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนนครไทย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.66 ทอง 10  
11 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 83.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 83.66 ทอง 12  
14 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.66 ทอง 12  
15 โรงเรียนแม่แจ่ม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 83.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนแม่แตง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 82.66 ทอง 16  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 82.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81.66 ทอง 19  
20 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.66 ทอง 19  
21 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.66 ทอง 19  
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 80 ทอง 23  
24 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 79.66 เงิน 24  
25 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79.33 เงิน 25  
26 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 79 เงิน 26  
27 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.66 เงิน 27  
28 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 78.66 เงิน 27  
29 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 78.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78.33 เงิน 29  
31 โรงเรียนวังบ่อวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 77.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 77.33 เงิน 32  
34 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 76.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 75.66 เงิน 35  
36 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 75.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนสองแคววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 75 เงิน 37  
38 โรงเรียนเสรีศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนสหคริสเตียน สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) - -  
41 โรงเรียนลานกระบือวิทยา สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) - -  
42 โรงเรียนห้องสอนศึกษา สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน