ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 121
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 74 เงิน 13  
15 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนปายวิทยาคาร สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนลองวิทยา สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 68 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนเพชรพิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 68 ทองแดง 16  
21 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 65 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 65 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 65 ทองแดง 21  
27 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) 65 ทองแดง 21  
28 โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนเพชรละครวิทยา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 63 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) 62 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 32  
37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) 62 ทองแดง 32  
38 โรงเรียนฮอดพิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) 62 ทองแดง 32  
39 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 32  
40 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) 62 ทองแดง 32  
41 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 62 ทองแดง 32  
42 โรงเรียนพานพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน